Політика конфіденційності “СКАЙКЛІНІК” розроблена для всіх користувачів https://skyclinic.ua (надалі посилання буде вказана як “Сайт”). Нижче надані всі правила і умови користування даним Сайтом.

 

  1. ПОЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У програмі Політики конфіденційності використовуються певні терміни, значення яких розкриті нижче.

1.1. Персональні дані – це інформація про фізичну особу, яка ідентифікує його як особистість або може розкрити деякі дані про його особу.

1.2. Конфіденційна інформація – це інформація, якою володіє, користується або розпоряджається фізична або юридична особа. Дані відомості розкриваються такою особою або за його бажанням, або за згодою особи і іншою, зацікавленою в відомостях, сторони на основі заздалегідь передбачених умов передачі інформації.

1.3. Захист інформації – це алгоритм і система захисту всієї інформації, що надходить через Сайт, а саме через системи реєстрації, оплати, авторизації та інші канали надходження інформації. Сюди входять будь-які правові, технічні та цифрові методи щодо захисту даних.

1.4. Власник конфіденційної інформації – особа, у якого є законний доступ до конфіденційної інформації, але до якого також застосовуються обмеження щодо її використання, розкриття і поширенню.

1.5. Доступ до конфіденційних даних – право юридичної або фізичної особи на ознайомлення з конфіденційною інформацією, обумовлене згодою власника конфіденційних даних або відповідними організаціями на законних умовах.

1.6. Клієнт – особа, яка досягла повноліття і прийняла правила Політики конфіденційності за умови своєї повної дієздатності. Особа стає Клієнтом Сайту після реєстрації, а саме створення власного облікового запису.

1.7. Контрагент – особа, юридична або фізична, яке має законне право на передачу конфіденційної інформації, не поширюючи її деталі. Всі умови передачі інформації контрагентом обумовлені правовим договором.

1.8. Надання або розголошення конфіденційних даних – навмисна або неконтрольована передача конфіденційної інформації органам виконавчої або законодавчої влади без попереднього запиту на згоду у власника конфіденційних даних. Запит на розкриття конфіденційної інформації органами влади здійснюється з метою виконання ними їхніх законних зобов’язань.

 

  1. ДАНІ, ЩО Є КОНФІДЕНЦІЙНИМИ

2.1. До відомостей, що визначаються як конфіденційні, відносяться:

2.1.1. Персональна інформація, що надається Клієнтом під час користування блогом сайту (коментарі) і відомості, що розкриваються Клієнтом при записі на прийом і консультацію – номер телефону, адреса електронної пошти, ім’я та прізвище.

2.1.2. Дані інтернет-користувача, які включають IP-адресу, інформацію про браузер, що використовується і цифровий засіб (комп’ютер, планшет, телефон), час перебування на Сайті, дані джерела, через який Клієнт прийшов на Сайт і т.п.

2.1.3. Відомості про записи Клієнта на прийом/консультацію, а також про результати досліджень і стан здоров’я Клієнта, отримані як в самій клініці, так і за її межами.

 

  1. ПРАВИЛА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Процес збору, обробки і передачі конфіденційної інформації починається з моменту, коли Клієнт заходить на сайт або реєструється на Сайті. В цей же момент клініка “СКАЙКЛІНІК” приймає, обробляє і обмежує доступ і передачу конфіденційної інформації, а також встановлює порядок за контролем всіх отриманих відомостей.

3.2. Користуючись сторінками сайту, Клієнт дає свою згоду на:

3.2.1. обробку своїх персональних даних (вказівка ​​імені, прізвища, статі, віку, сімейного статусу, місця проживання, статусу військовослужбовця, ідентифікаційного номера, історії здоров’я, фотографій та ін.) і на обробку цих даних в базах системи Сайту;

3.2.2. часткову або повну обробку персональних відомостей третіми особами, що є суб’єктами відносин з власником/власниками Сайту (витяг зі ст. 10 Закону України «Про захист персональних даних»). Клієнт має такий же рівноправний доступ до своїх персональних даних та відомостей про збір та обробку своїх даних, як і треті особи, які є суб’єктами відносин з власником бази даних Сайту.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА (користувача сайту)

4.1. У клієнта (Користувача сайту) є права на:

4.1.1. використання всіх технічних функцій сайту (вхід, реєстрація, коментування, відправка запиту на прийом, навігація по Сайту і ін.);

4.1.2. доступ до всієї інформації, наданої на Сайті. У Клієнта також є можливість використання всієї наданої на Сайті інформації та програм/пропозицій “СКАЙКЛІНІК” в особистих цілях, якщо це не суперечить законодавчим і моральним нормам;

4.1.3. на перегляд зібраних відомостей, а також на збереження своїх персональних даних від третіх суб’єктів відносин згідно з чинними правовими нормами України та правилами встановленої Політики конфіденційності. Якщо Клієнт вчиняє дії/бездіяльність при використанні інформації та програм/пропозицій “СКАЙКЛІНІК”, які впливають на права та інтереси третіх суб’єктів відносин, Клієнт особисто несе відповідальність за наслідки таких дій як морально, так і фінансово.

4.2. У Клієнта (Користувача сайту) є наступні зобов’язання:

4.2.1. надавати на етапі реєстрації достовірну особисту інформацію;

4.2.2. користуватися інформацією на Сайті тільки в особистих цілях і нести повну моральну і фінансову відповідальність за наслідки використання цієї інформації перед клінікою “СКАЙКЛІНІК” і третіми суб’єктами відносин.

4.3. Клієнту (Користувачеві сайту) заборонено:

4.3.1. створювати і поширювати контент, а також вживати заходи, що впливають на честь, права, свободи, віросповідання і расову належність інших клієнтів  користувачів “СКАЙКЛІНІК” і її Сайту;

4.3.2. створювати облікові записи на Сайті від імені іншого користувача або передавати дані свого облікового запису (логін, пароль, електронна пошта і т.д.) третім особам;

4.3.3. публікувати або згадувати на сторінках Сайту/блогу інформацію, що містить прямої або непрямої рекламний, порнографічний, еротичний або образливий посил;

4.3.4. публікувати або згадувати на сторінках Сайту/блогу інформацію, яка порушує права та інтереси третіх осіб, а саме розміщувати на Сайті/в блозі особисті дані, фото- і відеоматеріали третіх осіб без їх на те згоди;

4.3.5. порушувати технічну та організаційну роботу Сайту/клініки “СКАЙКЛІНІК”, встановлюючи на сторінках сайту за допомогою електронної пошти або інших засобів комунікації шкідливе ПО (віруси і програми);

4.3.6. використовувати інформацію, надану на сайті, для реклами, продажу або співпраці з третіми особами, якщо це не передбачено умовами користування Сайту.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ “СКАЙКЛІНІК”

5.1. “СКАЙКЛІНІК” має право на:

5.1.1. зміни та оновлення Політики конфіденційності згідно законодавства України;

5.1.2. використання інформації, яка містить відомості про комерційну таємницю та інші конфіденційні дані для власних цілей відповідно до законодавства України;

5.1.3. надання доступу до конфіденційних даних, а також на визначення умов такого доступу. Сюди входить також надання доступу до конфіденційних даних цивільним особам згідно відповідних правових договорів, які обумовлюють захищеність отриманої від “СКАЙКЛІНІК” інформації;

5.1.4. запит і демонстрацію захищеності конфіденційних даних від третіх осіб або органів влади, які запросили права на доступ до конфіденційних даних для виконання своїх законних обов’язків;

5.1.5. запит і демонстрацію захищеності конфіденційних даних від третіх осіб або органів влади, які отримали такі дані в результаті дії, бездіяльності або помилково;

5.1.6. видалення або блокування сторінки Клієнта без його повідомлення, якщо він розміщує на сторінках Сайту шкідливе ПО, порушує права, свободи та інтереси інших користувачів або здійснює інші дії, що не відповідають законодавству України і даній Політиці конфіденційності;

5.1.7. поширення рекламних або інформаційних повідомлень, пов’язаних з послугами клініки, всім своїм клієнтам. Якщо Клієнт не бажає отримувати такого роду повідомлення, він має право відмовитися від розсилки, повідомивши про це контактним особам клініки в письмовій або усній формі.

5.2. Клініка “СКАЙКЛІНІК” зобов’язується:

5.2.1. захищати і відстоювати свої права на конфіденційну інформацію, якщо вона була розголошена або передана третім особам в незаконному порядку. Клініка “СКАЙКЛІНІК” також має право на відшкодування збитків, зумовлених порушеннями її прав і захист цього права в суді відповідно до чинного законодавства України та цієї Політики конфіденційності.

 

  1. ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Всі працівники “СКАЙКЛІНІК”, що мають доступ до конфіденційної інформації, з метою її охорони та захисту зобов’язуються:

6.1.1. прийняти відповідальність за нерозголошення конфіденційної інформації Клієнтів і клініки, підписавши відповідний договір;

6.1.2. дотримуватися встановлених правил і обов’язків, описаним в договорі про конфіденційність даних;

6.1.3. зберігати всі конфіденційні відомості в порядку, зазначеному в договорі про конфіденційність даних і не розкривати персональні дані клієнтів, співробітників і власників Клініки без їх згоди, також як і не використовувати ці дані для особистих цілей. Співробітники “СКАЙКЛІНІК” також зобов’язуються зберігати і не розголошувати конфіденційні дані Клієнтів і співробітників навіть після того, як їх трудовий договір або контракт припинили свою дію;

6.1.4. відшкодовувати збитки та шкоду, які поніс Клієнт у разі розголошення його конфіденційної інформації, навіть якщо ця інформація була розкрита працівником в процесі виконання його обов’язків.

6.2. Захист, недоторканність і передача конфіденційної інформації, а також інформації, що містить комерційну таємницю між “СКАЙКЛІНІК” і контрагентом регулюється законодавством України, правовими договорами та діючої Політикою конфіденційності.

6.3. Клініка “СКАЙКЛІНІК” забезпечує і вживає всіх заходів, що сприяють захисту персональних даних на Сайті від спроб крадіжки, копіювання, зміни або передачі даних інтернет-шахраями.

 

  1. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ, ОБРОБКИ ТА НАДАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Конфіденційна інформація клініки “СКАЙКЛІНІК”, що зберігається на електронних носіях або в цифрових базах даних, захищена спеціальними кодами безпеки. Якщо конфіденційні дані містяться в паперовому форматі, вони зберігаються в сейфах.

7.2. Співробітники “СКАЙКЛІНІК” не мають права на доступ до електронних носіїв з конфіденційною інформацією, якщо такий доступ не дозволений співробітником, який має право на зберігання і передачу даної конфіденційної інформації.

7.3. Співробітники “СКАЙКЛІНІК” не мають права на копіювання конфіденційної інформації з електронних носіїв і на використання цих носіїв за межами Клініки. Співробітники “СКАЙКЛІНІК” також не мають права на передачу електронних носіїв третім особам, які не мають відношення до роботи Клініки або органів влади.

7.4. Конфіденційні дані можуть бути передані від співробітника контрагенту лише за попередньою згодою власника баз даних або співробітника, що має права на доступ і передачу конфіденційних даних. Органи влади мають право на запит конфіденційних даних у вигляді письмової вимоги від керівництва Клініки.

7.5. Облік конфіденційних даних, що містяться на електронних носіях, веде співробітник, який підписав договір про конфіденційність даних, зокрема, взяв відповідальність за зберігання конфіденційних відомостей на електронних носіях.

 

8.ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ COOKIES
Просимо ознайомитися з нашої політикою щодо файлів cookie перед тим, як використовувати наш сайт.

 

8.1. Що таке cookie файли?
Це невеликі за розміром файли, які містять цифри і букви. Ці дані можуть бути розташовані на вашому пристрої (комп’ютер, планшет, мобільний телефон) під час відвідування нашого сайту.

Сайт skyclinic.ua використовує файли cookie для поліпшення користувацького досвіду на сайті https://skyclinic.ua за допомогою запам’ятовування переваг відвідувачів сайту.

Без використання файлів cookie Ваш досвід роботи на нашому сайті буде менш зручним.

 

2. Чому сайт skyclinic.ua використовує cookie?
Файли cookie виконують різні функції, наприклад, полегшують навігацію на сайті і зберігають ваші уподобання, щоб показати потрібний для контент і розширити ваш користувальницький досвід.

 

8.3. Ми використовуємо файли cookie:
8.3.1. щоб керувати вашими вподобаннями і поліпшити певні функції на нашому сайті. Це може бути збір інформації про дату і час вашого візиту, історії переглядів і мовних налаштувань;
8.3.2. для підтримки заходів безпеки і виявлення будь-яких шахрайських дій;
8.3.3. для аналізу зручності використання і проіводітельності нашого сайту;
8.3.4. для відправки вам підходять рекламних повідомлень. Файли cookie допомагають формувати аудиторії людей, що відвідали наш сайт, для показу їм згодом реклами нашого сайту з послугами, які раніше були їм цікаві.

 

8.4. Які файли cookie нами використовуються?

8.4.1. постійні файли cookie – ці файли cookie збережуться в веб-браузері вашого пристрою і потім можуть бути використані при відвідуванні нашого сайту. Файли cookie допомагають запам’ятовувати ваші налаштування та параметри, щоб зробити наступні Ваші візити зручнішим. Вони також запам’ятають переваги за мовою при наступному відвідуванні;
8.4.2. сеансові файли cookie – це тимчасові файли, які залишаються в архіві вашого браузера, поки ви не покинете наш сайт. Ця інформація допомагає нам аналізувати шаблони трафіку, визначати і вирішувати проблеми, тим самим забезпечуючи більш якісну навігацію;
8.4.3. рекламні файли cookie дають можливість виводити відповідні рекламні оголошення, щоб оцінити ефективність рекламних кампаній, аналізуючи взаємодію користувачів з рекламними оголошеннями. Наприклад, ми можемо визначити – скільки разів ви натискали на рекламне оголошення і відвідували наш сайт.

Наш сайт може містити посилання на сторонні сайти, котореи також можуть використовувати свої файли cookie. Ми не маємо контролю над сторонніми сайтами і не керуємо такими файлами, та не несемо відповідальності за їх застосування. Кожен такий сторонній сайт може мати свою політику щодо файлів cookie, тому рекомендуємо Вам ознайомитися з політикою цих сайтів по використанню таких файлів.

 

8.5. Чи присутні на нашій Платформі сторонні файли cookie або плагіни?

Нижче надано перелік третіх сторін, яким наша компанія дозволяє встановлювати файли cookie або інші технології на ваших пристроях.

Ми даємо дозвіл дозволяємо аналітиці Google і Facebook використовувати файли cookie на нашому сайті. Для отримання додаткової інформації про те, як Google використовує ваші дані, відвідайте https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

 

8.6. Модулі третіх сторін:

Наш сайт також використовує плагіни інших сайтів у вигляді кнопки ” Поділитися ” для Facebook і Twitter. За допомогою кнопки “Поділитися” ви можете поділитися нашими сторінками на платформі третьої сторони за умови, що ви увійшли в ресурс цієї третьої сторони.

Ці треті сторони можуть пов’язувати ваше взаємодія з нашм сайтом з вашим обліковим записом на такому ресурсі. Ознайомтеся, будь ласка, з політикою конфіденційності третіх сторін, перш ніж натиснути на кнопку “Поділитися”.

 

8.7. Що ви можете зробити для видалення або відключення файлів cookie?

Ваш браузер має можливість повідомити, як відмовитися або заблокувати файли cookie. За прикладеним далі посиланнями можна отримати Щоб отримати інформацію від найпопулярніших браузерів:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera.

Ви можете відмовитися від сторонніх файлів cookie від Google Analytics в налаштуваннях реклами або за допомогою https://adssettings.google.com

Крім цього, ви можете змінити налаштування вашого мобільного пристрою і контролювати висновок реклами на основі інтересів.